Poslovno informacijski sustav – PIS za zdravstvene ustanove


 • Opća funkcionalnost PIS-a
 • Upravljačko računovodstvo
 • Financijsko računovodstvo – glavna knjiga i salda-konti kupaca i dobavljača
 • Fakturiranje
 • Periodičke aktivnosti
 • Robno i materijalno poslovanje
 • Bolnička ljekarna
 • Javna nabava
 • Integracija PIS i BIS sustava
 • Potpora naručivanju
 • Blagajničko poslovanje
 • Dugotrajna imovina i sitni inventar
 • Serijalizacija
 • e-Račun
 • Državna riznica

 

Navedeni moduli u potpunosti su integrirani te u sustavu ne postoji niti jedan prijenos podataka što znači da su podaci u sustavu dostupni u stvarnom vremenu.

Sustav je moguće povezati sa svim trenutno dostupnim BIS sustavima u RH. Takvim povezivanjem moguće je u ustanovi ustrojiti rad odjelnih depoa što u velikoj mjeri olakšava kontrolu nabave i troškova unutar zdravstvene ustanove.