Naši programi i usluge

Poslovni informacijski sustav – PIS

Paket aplikacija za praćenje poslovanja poduzeća sastoji se iz nekoliko dijelova za koje vam navodimo osnovne karakteristike:

 • Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača
 • Skladišno poslovanje
 • Obračun plaća s evidencijom kadrova
 • Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača

 • knjiženje svih dokumenata na jednom nivou
 • knjiženje u oba smjera (dokument knjižen u glavnu knjigu proknjižen je i u salda konti i obratno)
 • vrlo fleksibilan kontni plan
 • praćenje kartica po sintetici i analitici
 • razrada po svim vrstama dokumenata (URE, IRE, IB, Blagajne…)
 • izrada i praćenje financijskog plana
 • bruto bilanca za bilo koji period, te izradu raznih bilanci (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka,…)
 • dnevnik knjiženja
 • bogatstvo izvješćima po različitim kriterijima
 • ispisi svih vrsta dokumenata salda konta te ispisi svih konta pojedinačno ili zbirno za bilo koji period
 • ispis otvorenih stavki, ispis kartica partnera (ukupni promet)
 • obračun kamata, ispis virmana po ulaznim računima i slobodno kreiranje virmana
 • lako i brzo pronalaženje grešaka kod knjiženja
 • automatsko kreiranje PDV obrasca i knjiga ulaznih i izlaznih računa

Skladišno poslovanje

 • praćenje svih vrsta skladišta
 • neograničen broj skladišta
 • veleprodaja i maloprodaja
 • praćenje robe na konsignaciji (izdane i primljene)
 • izrada cjenika po različitim kriterijima
 • praćenje radnih naloga
 • planiranje narudžbi i izdanih proizvoda
 • mogućnost upotrebe složenih artikala i usluga (normativa)
 • rekonstrukcija potrošnje po normativima
 • automatsko kontiranje svih standardnih dokumenata u vele i maloprodaji
 • stanje zaliha u svakom trenutku, te mnoštvo izvješća
 • automatsko ažuriranje kartica pri izradi skladišnih dokumenata
 • svi skladišni dokumenti koji se mogu pojaviti u poslovanju
 • klasifikacija šifarnika na nekoliko načina
 • veza s ostalim modulima u aplikaciji (PC blagajna, osnovna sredstva, salda-konti, glavna knjiga,…)

Obračun plaća s evidencijom kadrova

 • kronološko praćenje statusa djelatnika
 • svi pripadajući standardizirani obrasci (ID-obrazac, PK kartica,…)
 • ispis virmana i lista obračuna
 • praćenje svih zakonskih normi
 • omogućene specifičnosti kod obračuna na područjima od posebne državne skrbi
 • praćenje administrativnih zabrana
 • isplate (gotovina, tekući račun,…)
 • sve vrste obračuna (bodovi, radni sati, fiksna plaća, koeficijenti,…)
 • kronološko praćenje poreza, prireza, doprinosa, statusa djelatnika
 • RS obrazac + magnetski medij
 • isplate po sudskim nalozima

Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

 • realizacija u vremenu
 • realizacija po vrstama robe
 • razlika u cijeni po vrstama robe
 • najprodavaniji artikli po vrijednosti
 • najprodavaniji artikli po razlici u cijeni
 • najprodavaniji artikli po količini
 • najveći kupci po vrijednosti isporuka
 • najveći dobavljači po vrijednosti isporuka
 • ulazni kroz izlazni računi po mjesecima
 • realizacija naplata po mjesecima
 • realizacija po komercijalistima

Poslovni informacijski sustav – PIS

Paket aplikacija za praćenje poslovanja poduzeća sastoji se iz nekoliko dijelova za koje vam navodimo osnovne karakteristike:

 • Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača
 • Skladišno poslovanje
 • Obračun plaća s evidencijom kadrova
 • Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača

 • knjiženje svih dokumenata na jednom nivou
 • knjiženje u oba smjera (dokument knjižen u glavnu knjigu proknjižen je i u salda konti i obratno)
 • vrlo fleksibilan kontni plan
 • praćenje kartica po sintetici i analitici
 • razrada po svim vrstama dokumenata (URE, IRE, IB, Blagajne…)
 • izrada i praćenje financijskog plana
 • bruto bilanca za bilo koji period, te izradu raznih bilanci (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka,…)
 • dnevnik knjiženja
 • bogatstvo izvješćima po različitim kriterijima
 • ispisi svih vrsta dokumenata salda konta te ispisi svih konta pojedinačno ili zbirno za bilo koji period
 • ispis otvorenih stavki, ispis kartica partnera (ukupni promet)
 • obračun kamata, ispis virmana po ulaznim računima i slobodno kreiranje virmana
 • lako i brzo pronalaženje grešaka kod knjiženja
 • automatsko kreiranje PDV obrasca i knjiga ulaznih i izlaznih računa

Skladišno poslovanje

 • praćenje svih vrsta skladišta
 • neograničen broj skladišta
 • veleprodaja i maloprodaja
 • praćenje robe na konsignaciji (izdane i primljene)
 • izrada cjenika po različitim kriterijima
 • praćenje radnih naloga
 • planiranje narudžbi i izdanih proizvoda
 • mogućnost upotrebe složenih artikala i usluga (normativa)
 • rekonstrukcija potrošnje po normativima
 • automatsko kontiranje svih standardnih dokumenata u vele i maloprodaji
 • stanje zaliha u svakom trenutku, te mnoštvo izvješća
 • automatsko ažuriranje kartica pri izradi skladišnih dokumenata
 • svi skladišni dokumenti koji se mogu pojaviti u poslovanju
 • klasifikacija šifarnika na nekoliko načina
 • veza s ostalim modulima u aplikaciji (PC blagajna, osnovna sredstva, salda-konti, glavna knjiga,…)

Obračun plaća s evidencijom kadrova

 • kronološko praćenje statusa djelatnika
 • svi pripadajući standardizirani obrasci (ID-obrazac, PK kartica,…)
 • ispis virmana i lista obračuna
 • praćenje svih zakonskih normi
 • omogućene specifičnosti kod obračuna na područjima od posebne državne skrbi
 • praćenje administrativnih zabrana
 • isplate (gotovina, tekući račun,…)
 • sve vrste obračuna (bodovi, radni sati, fiksna plaća, koeficijenti,…)
 • kronološko praćenje poreza, prireza, doprinosa, statusa djelatnika
 • RS obrazac + magnetski medij
 • isplate po sudskim nalozima

Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

 • realizacija u vremenu
 • realizacija po vrstama robe
 • razlika u cijeni po vrstama robe
 • najprodavaniji artikli po vrijednosti
 • najprodavaniji artikli po razlici u cijeni
 • najprodavaniji artikli po količini
 • najveći kupci po vrijednosti isporuka
 • najveći dobavljači po vrijednosti isporuka
 • ulazni kroz izlazni računi po mjesecima
 • realizacija naplata po mjesecima
 • realizacija po komercijalistima

Bolnička ljekarna

 • uvoz šifrarnika lijekova iz datoteke HZZO-a
 • razrada šifrarnika po vrstama
 • izrada zahtjevnica s različitim statusima obrađenosti s odjela
 • generiranje narudžbi dobavljačima prema pristiglim zahtjevima ili potrebama na odjelima Ustanove
 • generiranje narudžbi prema ugovorima s dobavljačima
 • mogućnost unosa liječnika i pacijenta na zahtjevnicu te mogućnost izdavanja zamjenske šifre
 • izrada svih skladišnih dokumenata
 • pregled i ispis stanja centralne ljekarne i stanja po depoima
 • pregled i ispis pojedinačne kartice lijeka ili materijala
 • ispis potrošnje ljekarne
 • razrada limita
 • radni nalog (izrada magistralnih pripravaka)
 • izvješće za HALMED

Aplikacije za poslovanje poduzeća

Paket aplikacija za poslovanje turističko-ugositeljskih sastoji se iz nekoliko dijelova za koje vam navodimo osnovne karakteristike:

 • Recepcijsko poslovanje
 • Normativi u ugostiteljstvu – skladišno poslovanje
 • PC blagajna
 • Salda-konti kupaca i dobavljača
 • Financijsko knjigovodstvo – glavna knjiga
 • Mijenjačko i blagajničko poslovanje
 • Obračun plaća s evidencijom kadrova i ugovorima o djelu
 • Osnovna sredstva
 • Virmani
 • Putni nalozi

Recepcijsko poslovanje

Aplikacija prati rezerviranost i trenutnu zauzetost pojedinačnih smještajnih kapaciteta grupama gostiju ili pojedinačnim gostima. Razvijeno je mnogo opcija za razne načine fakturiranja, obračuna cijena hotelskih usluga, smještajne specifičnosti i razne dodatne zahtjeve gostiju. Dodatne ili specifične hotelske događaje korisnik može sam definirati. Omogućeno je i praćenje rada više smještajnih objekata unutar jedne aplikacije.

Aplikacija sadrži do kraja razrađen podsjetnik (rokovnik) za osoblje na recepciji (koristi se za obavijesti, prenošenje poruka ili informacija između smjena, definiranja periodičnih događaja, itd.). Sva programska rješenja krasi velika brzina rada i jednostavnost uporabe, te mnoštvo izvješća za recepciju, kuhinju i održavanje hotela. Aplikacija podržava prijavu boravka stranih gostiju putem modema za MUP, a sadrži i grafički prikaz raspoloživosti i zauzetosti smještajnih kapaciteta.

Razvijen je jedinstveni identifikacijski sustav za praćenje troškova gostiju na drugim lokacijama unutar hotela, koji se može prilagoditi postojećem hotelskom sustavu bez dodatnih troškova (magnetske kartice, magnetski privjesci, itd.). U aplikaciji je omogućeno praćenje troškova gostiju nastalih na drugim lokacijama unutar hotela ukoliko je integrirana sa POS-sustavom. Isto tako, omogućeno je i praćenje troškova nastalih u mini-baru, te praćenje telefonskih troškova (uz prilagodbu na postojeću telefonsku centralu hotela). Unutar aplikacije je također i integrirana blagajna (opcionalno), za naplatu hotelskih usluga i ostalih troškova nastalih unutar hotela. Moramo istaknuti da aplikaciju krasi izuzetna stabilnost, pouzdanost, brzina i jednostavnost.

U nastavku dajemo prikaz nekih karakterističnih funkcionalnosti aplikaciji, uz njihov opis.

Slika 1: Nakon prijave u sustav pojavljuje se glavni prozor aplikacije. (Autori se zahvaljuju hotelu Arcus Residence u Medulinu na ustupljenim podacima). S ovog mjesta moguć je pristup svim opcijama i funkcionalnostima programa, po želji može se dodati bilo koja slika hotela. češće korištene opcije nalaze se na grafičkim tipkama. Naravno, ovisno o dopuštenjima vezanim za pojedinog korisnika, izbornici mogu izgledati drugačije. Na slici su prikazani izbornici za korisnika koji ima najveći stupanj ovlasti. Korisnici se svrstavaju u neku od sljedećih grupa: minimum – pregled izvješća (nije dozvoljeno ažuriranje podataka, korisno za druge odjele unutar hotela), standard – osnovne operacije, prilagođeno klasičnom djelatniku na recepciji; full – većina operacija, prilagođenu šefu recepcije, te admin – za administratora sustava.

Slika 2: Grafički prikaz zauzetosti svih soba i prostora po danima u mjesecu. Najčešće korištena opcija programa, intuitivna i grafički prilagođena korisniku. Omogućuje kretanje po mjesecima (sljedeći mjesec / prethodni mjesec), i kretanje gore / dolje ako postoji više soba. U doljnjem lijevom kutu je dinamički, postotni prikaz zauzetosti hotela, posebno rezervacije, posebno smještaja i ostalih događaja. Na ovom mjestu bitno je napomenuti da događaje u hotelu, kao i njihove cijene (polupansion, noćenja, alotmani, pojedinačne rezervacije) korisnik može definirati sam. Dvostrukim klikom miša, odmah se otvara odabrani događaj sa svim podacima, spremnim za ažuriranje (slika 3.)

Slika 3: Pojedinačni događaj u hotelu, osnovni prozor. Mjesto gdje se nalazi većina podataka o gostu ili gostima u hotelu. Naime, unutar jednog događaja može se zauzeti jedna ili više soba s jednim ili više gostiju u svakoj sobi. Mogu se odabrati samo sobe koje su slobodne u određenom terminu, tako da ne može doći do greške višestrukog izdavanja sobe. Dozvoljene su sve opcije seljenja gostiju iz sobe u sobu, kao i promjena usluge u nekom periodu, sve kroz nekoliko osnovnih poteza. (Npr.: sedmodnevni odmor obitelj želi provesti tako da koristi uslugu punog pansiona, osim treći dan kada idu na izlet, te hotel im taj dan omogućava naplatu samo noćenja s doručkom). U svakom trenutku je račun gosta s uslugama moguće rekalkulirati, tako da se sve promjene evidentiraju na računu. Za svakog gosta moguće je otvoriti dodatni račun ili seliti usluge za gosta na drugi račun.

Slika 4: Prozor za unos pojedinačnog gosta hotela, njegovi osnovni podaci, podaci odakle dolazi, te detalji za određivanje statusa gosta u hotelu (boravišna pristojba, dodatni popusti, registracije, prijava, itd). Ovdje je bitno napomenuti da se svakom gostu može dodijeliti “ključ”. Ključ je identifikacijski predmet gosta u hotelu. U hotelu Arcus Residence Medulin to je beskontaktni privjesak koji se veže uz klasičan ključ, a omogućava da se nakon dodjele, tj. “spajanja” privjeska i gosta, gostu omogućuje plaćanje svih usluga u hotelu.

Primjer: gost dolazi u hotel, na recepciji mu dodjeljuju privjesak s ključem, te gost može istog trenutka konzumirati piće u aperitiv baru, te da se ono automatski evidentira na njegov račun. Sustav naravno brine o naplati i ažuriranju stanja računa gosta.

Slika 5: Check out gosta ili grupe gostiju, detalj prikaza raznih troškova gosta po odjelima u hotelu. Vidljivo je da se prati datum, vrijeme i mjesto nastanka troška, te je isto tako bitno da je uvid u troškove trenutan, nema potrebe za dodatnim obradama.

Slika 6: Aplikacija, pored grafičkog prikaza zauzetosti smještajnih kapaciteta, raspolaže i prikazom u obliku stabla i tabličnim prikazom. Otvaranjem grana stabla dolazi se do pojedinačnog gosta ili sobe, te dvostrukim klikom mogu se ažurirati osnovni podaci. Ova je opcija naročito pogodna za veće grupe gostiju, koje zauzimaju više soba, u različitim terminima (npr. vezane uz agencijske goste, ekskurzije, i slično).

Slika 7: Prikaz dokumenata nastalih na recepciji. Četiri su osnovna tipa računa: pojedinačni (opcija: R1), fakture za domaće ili strane agencije, te predračuni. Za svaki račun može se izdati specifikacija gostiju evidentiranih na dokumentu, uplate u blagajni po određenom dokumentu. Posebna opcija dozvoljava izdvajanje jednog ili više gostiju s određenog računa. Direktno pozivanje prozora za uplate na blagajnu po određenom dokumentu, kao i ažuriranje stavki dokumenata. Za strane agencije, izrada računa u valuti (inicijalno u €, uz dozvoljeno prebacivanje u drugu valutu, uz automatsko ažuriranje tečaja).

Slika 8: Razduživanje dodijeljenih ključeva na recepciji. Razduženje jednog ili više ključeva. Ključ gosta, ovisno o situaciji u hotelu, može biti i magnetska kartica, magnetski privjesak, ili bilo koje drugo rješenje koje već postoji u hotelu. Funkcija 13 će u dogovoru s korisnikom prilagoditi sustav već postojećem rješenju u hotelu (ako ga ima) uz minimalna ulaganja u opremu.

Slika 9: Pretraživanje gostiju u hotelu. Brzo pronalaženje gosta, bilo po imenu, prezimenu, broju sobe ili državi, ili kombinaciji navedenih kriterija. Po unosu određenog kriterija, dvostrukim klikom otvara se prozor s svim podacima vezanim uz odabrani događaj.

Slika 10: Izbornik s izvješćima u aplikaciji. Svako izvješće vezano je za razdoblje ili za dan, ovisno o tipu. Na ovom mjestu nalazi se izdvojena većina izvješća, dok se na prozorima nalaze specifična izvješća koja se ovisno o situaciji mogu aktivirati.

Slika 11: Prikaz prozora s transakcijama blagajne. U aplikaciji recepcijsko poslovanje integrirana je blagajna za naplatu dokumenata koji na njoj nastaju, te za naplatu ostalih troškova nastalih u hotelu.

Slika 12: Unos jedne transakcije na blagajni. Vidljivo je da se određen iznos u kunama, može naplatiti u drugoj valuti, ako su hotelu zakonski omogućeni poslovi vođenja mjenjačnice.

Slika 13: Vođenje mini–bara po sobama u hotelu. Omogućuje inventuru, po pojedinačnom mini–baru, te prebacivanje troška gosta na njegov račun.

Prethodni opisi prozora iz aplikacije recepcijsko poslovanje odnose se na karakteristične i središnje procedure vezane uz rad. Uz njih, postoji još stotinjak prozora i maski, koji su vezani uz definiciju i inicijalizaciju hotela, definiciju cijena, obračuna, šifarnika, pravila poslovanja i ostalih procedura, neophodnih za rad, ali manje bitnih za standardnog korisnika. Opisane procedure čine srž aplikacije, te najveća pažnja autora i korisnika je posvećena upravo njima.

Obračun naknada

Općenito o informacijskom sustavu BIS

 • sustav razvijen pod operativnim sustavom MS Windows
 • početak razvoja 2001. godina; potpuno razvijen do kraja 2004.
 • od 2004. redovito praćenje propisa zakonodavca
 • implementacijom sustava BIS obuhvaća se prijenos podataka iz postojećih (zatečenih) sustava u bolnicama, tako da je smanjeno vrijeme prilagodbe na sustav
 • kratko vrijeme implementacije – implementacija sustava BIS prosječno s prijenosom podataka, obukom osoblja za rad, uhodavanjem traje maksimalno 3 mjeseca.
 • Prilagodba sustava u svakoj bolnici prema postojećim izvješćima na koje je uprava i management navikla
 • Sustav BIS zahtjeva samo jedno serversko računalo, za računala po ordinacijama i odjelima dovoljna su u pravilu postojeća windows računala – smanjenje ulazne investicije za bolnicu.
 • Funkcija 13 prati potrebe sustava i hardwerski: dogradnja mreže, računala – kompletno rješenje za sustav.
 • velika dostupnost i neprekinutost rada (stabilnost)
 • rješenja i mehanizmi koja smanjuju mogućnost obrade pacijenata, bez da se ne evidentiraju usluge, što dovodi do značajnog porasta iznosa i broja faktura
 • bolnice koje su uvele sustav BIS bilježe popriličan rast iznosa faktura
 • procjena je da se fakturiranje ovakvim načinom poboljšava 15%
 • Modularnost izvedbe za specifičnosti svakog odjela i ordinacije
 • Veliko smanjenje troškova za nabavu obrazaca – većina obrazaca i tiskanica nalazi se preddefinirana u sustavu; tendencija je da se svi obrasci bolnice nalaze u sustavu, a minimizira uporaba papirnatih obrazaca.
 • Prilagođen HL7 protokolu – (komunikacijski protokol u medicini); skalabilnost i modularnost prema ostalim medicinskim aplikacijama u bolnicama – prvenstveno prema labaratorijskom i radiološkom podmodulu. Standardizacija skraćuje vijeme implementacije, bez obzira na proizvođača drugih modula.
 • dostava računa i izvjeća nadležnim instiucijama u elektroničkom obliku-smanjenje troškova
 • tvrtka F13 je u postupku uvođenja ISO standarda (travanj 2008.)
 • petogodišnje iskustvo u razvoju medicinskih aplikacija u Republici Hrvatskoj

Bolnički informacijski sustav i veza prema ostalim sustavima

Poslovni informacijski sustav bolnice

Moduli i rješenja

 • Modul za praćenje rada ambulanti
 • Modul za praćenje rada odjela
 • Fakturiranje iz ambulanti i odjela
 • HL7 modul
 • DTS gruper kroz BIS (novo)
 • Lječilišta
 • Web modul
 • Modul prehrane
 • Lista čekanja (novo)
 • Lista naručivanja
 • Ostali moduli/podmoduli

BIS – Slika 1. Glavni prozor aplikacije

BIS – Slika 2. Prijava u sustav

Modul za praćenje rada ambulanti

BIS – Slika 3: Detalj pri unosu traženih biokemijskih pretraga za internu uputnicu prema radilištu biokemije

 • unos pacijenata na šalteru; otvaranje ambulantnog lista – direktno ili s liste čekanja
 • ulazak u ordinaciju – kreiranje medicinske dokumentacije (preko 50 tipova medicinskih obrazaca – po djelatnostima); eventualno kreiranje jedne ili više interne uputnice
 • administrativni posao – uzimanje predujmova za liječenje ili učešće; fakturiranje usluga i lijekova ili upućivanje s internom uputnicom dalje na obradu
 • obrada tuđih internih uputnica (koje su nastale po drugim ambulantama)
 • fakturiranje; izrada i ispis računa i priznanica za učešće
 • dostava računa u fakturni odjel
 • dnevna i mjesečna izvješća o radu svake ambulante
 • obuhvaća podmodul za definiranje liste čekanja (priprema diskete za MZSS)

Modul za praćenje rada odjela

BIS – Slika 4: Detalj unosa nalaza patološke pretrage želuca za odjelnog (ležećeg) pacijenta – crtanje oznake za mjesto uzimanja uzorka

 • unos pacijenata kroz centralnu prijemnu kancelariju ili direktno na odjelu (ovisno o organizaciji bolnice) – poslovi na prijemu (predujmovi, izjave, ulazna dokumentacija)
 • dnevni unos terapija; pregleda i usluga ; interne uputnice ; medicinska dokumentacija; konzilijarni pregledi; dohvat numeričkih podataka (npr. vrijednosti parametara izvađene krvi)
 • administrativno-medicinski poslovi koji prethode otpustu (otpusna pisma; otpusnice); objedinjavanje svih pruženih usluga i danih lijekova u jednu fakturu.
 • Kontrola svih parametara računa u prvom stupnju već prilikom izrade računa
 • dostava računa u fakturni odjel
 • dnevna i mjesečna izvješća o radu odjela
 • potpuna sestrinska dokumentacija, s pripadajućim sestrinskim dijegnozama, praćenjem stanja pacijenata
 • DTS/DRG podmodul s pripremom disketa za cezih.hr i obradom povratnih informacija s istog portala

Fakturiranje iz ambulanti i odjela

BIS – Slika 5: Prikaz izrade fakture – unos stavki računa

 • izrada izvješća za kontrolu računa, analize, diskete, skupi lijekovi, problematika hrvatskih državljana iz BIH, registar pacijenata po dijagnozama
 • Dodatne kontrole računa prilikom izrade disketa/CD-a.
 • Liste za praćenje dostavljanja računa od strane ambulanti i odjela
 • Posebne liste prema raznim institucijama (onko, HZJZ, HZZR)
 • Usporedba kroz razdoblja prma normativima, ugovaranju

HL7 modul

BIS – Slika 6: Prikaz biokemijskog nalaza pripremljenog i poslanog kroz HL7 modul

BIS – Slika 7: Izgled servera i terminala za komunikaciju kroz HL7 modul

DTS gruper kroz BIS

BIS – Slika 8: DTS gruper kroz BIS

 • Moguće je DTS grupiranje direktno kroz BIS. Na matičnim listovima, kartica DTS, postoji tipka “CEZIH GRUPER” koji na temelju unesenih podataka (glavna i ostale dg; DTS postupci, starost, dužina liječenja, …) daje DTS grupu, koeficjent i iznos.
  Time je olakšano određivanje što povoljnijeg koeficijenta.

Lječilišta

BIS – Slika 8a: Prikaz veza bolničkog sustava sa sustavom za praćenje smještajnih kapaciteta (recepcijskim poslovanjem)

 • Bolnički sustav je integriran sa sustavom recepcijskog poslovanja, što čini okosnicu poslovanja lječilišta. Mnoge su veze između 2 sustava, što pojednostavljuje rad i jednog i drugog sustava, olakšava rad u oba sustava i smanjuje dvostruko ili čak višestruko evidentiranje ili unos.
 • Na slici je prilaza jedna od veza: moguće je direktno iz BIS-a, iz liste čekanja zauzeti ili rezervirati smještajni kapacitet za pacijenta i za njegovu pratnju. Dovoljno je odabrati sobu (sustav daje sve slobodne sobe u traženom razdoblju) i broj dana (period) liječenja i sustav će zauzeti kapacitet u oba modula: i bolnički, gdje se rezervira termin u ambulanti i popunjava lista čekanja, i smještajni, gdje se hotelski dio popunjava (rezervira) gostom (pacijentom i njegovom pratnjom).
 • Ogromna je prednost u administraciji ovakovih sustava: isključuju se višestruki unosi, smanjuje se mogućnost pogrešaka, dobiva se na brzini i učinkovitosti.

Web modul

BIS – Slika 9: Web sučelje bolnice (pogledati na www.obvk.hr)

 • Prikaz listi čekanja na webu bolnice
 • Prikaz nalaza pacijenta na webu bolnice (uz autorizaciju)
 • Naručivanje za pojedine pretrage na webu bolnice
 • Uz prijavu, moguće je liječnicima s udaljene lokacije pristupiti svim nalazima pacijenta, ispisati ih, saznati ‘povijest’ liječenja pacijenta u bolnici
 • Za radilišta koja rade na izdvojenim lokacijama moguća je pojedinačna obrada pacijenta preko weba bolnice – unos podataka pacijenta, prijem u ambulantu, unos troškova – postupaka i lijekova, te unos nalaza.

Modul prehrane

BIS – Slika 10: Unos, prikaz i izvještaj o vrstama dijeta

BIS – Slika 11: Detalj iz unosa jela iz dnevnog menija; pikaz slike jela; prikaz recepure jela; prikaz nutritivnih vrijednosti namirnica; prikaz dostignutih vrijednosti dnevih potreba prema određenoj dijeti (crveno, zeleno)

 • Unos namirnica, grupa namirnica, jela, receptura za jelo, dnevnih menija, nutricionističkih vrijednosti namirnica, propisanih dijeta ili vrsta prehrane
 • Unos dnevnih potreba pojedinog odjela za određenom vrstom dijete, akumuliranje po obrocima i sumarno po namirnicama, u tijeku obrade moguća promjena recepture samo za pojedini dan, izrada skladišnog dokumenta o potrebama kuhinje za dan
 • Izrada jelovnika za dan, a da se pritom akumulira dnevne nutritivne vrijednost namirnica i uspoređuju s pacijentovim potrebama (numerički i bojama)

Lista čekanja

BIS – Slika 12: Detalj iz unosa liste čekanja

BIS – Slika 13: Unos prebilježbi za listu čekanja

BIS – Slika 14: Definiranje parametara radilišta za listu čekanja

 • Lista čekanja, odnosno lista narudžbi, ovisno o složenosti organizacije može se uvesti u jednom ili 2 koraka.
 • Prvi je korak lista predbilježbi za listu čekanja, gdje su narudžbe, slijedom unosa zaprimaju i dodjeljuju im se redni brojevi. Pacijent može reći željeni termin pregleda. Takav način rada primjenjuje se dok nisu čvrsto definirani termini rada pojedinih ambulanti. Zaprimljeni pacijenti automaski se popunjavaju u prvi slobodni termin u listi čekanja, poštujući redni broj unosa u listu predbilježbi.
 • Drugi korak je lista čekanja koja može samostalno funkcionirati bez liste predbilježbi. Unosi se u raspoložive termine u šemi rada ambulante.
 • Definicija rada ambulante: za svaki dan se definira radno vrijeme i broj pacijenata koji se primaju za taj dan (opcionalno: za svaki dan isti broj pacijenata). Moguće definiranje parnih i neparnih tjedana, dopodne-popodne, vrijeme potrebno za pretragu.
 • Popratni ispisi.
 • Priprema diskete za portal cezih.hr
 • Priprema za objevu na web stranici bolnice.
 • Opcija: prihvat podataka s web stranice bolnice, direktno u aplikaciju.

Lista naručivanja

BIS – Slika 15: Obrazac za on-line naručivanje pacijenata

Ostali moduli/podmoduli

 • medicinska evidencija i dokumentacija
 • dnevno praćenje sati rada (po vrsti) i dežurstava liječnika (šihterica) – povezana s modulom kadrovske evidencije i obračuna plaća
 • obrada posebnih faktura
 • potpuna sestrinska dokumentacija

BIS – Slika 16: Prikaz sestrinske dokumentacije za pacijenta

 • analitički modul
  • statistike HZZO i HZJZ
  • interna realizacija sa skupom pripadajućih izvješća
  • skup izvješća za rad uprave i management-a
  • usporedbe rada po mjesecima i odjelima – numerički i grafički prikaz
  • detaljna analiza PPTP postupaka
  • obuhvaća sve poslove koje obavlja glavni administrator bolnice
 • bolnička ljekarna
  • naručivanje s odjela koji imaju ovlasti; djelomično i parcijalno zaključivanje; zalihe; periodična potrošnja; magistralni pripravci
 • financijsko – knjigovodstveni modul (salda-konti)
 • kadrovska evidencija, obračun plaća
  • kadrovska evidencija; obračun redovnih plaća; honorara; doprinosa za volontere; putnih naloga i putnih troškova; evidencije i statistike
 • osnovna sredstva
  • praćenje sredstava u vlasništvu bolnice i u vlasnišvu ministarstva
 • robno – materijalni modul, kuhinja

  Obračun otkupa poljoprivrednih kultura

  Kadrovska evidencija sa obračunom plaća i putnih naloga

  Obračun naknada