Obračun otkupa poljoprivrednih kultura

 

  • Evidencija kooperanata 
  • Ugovori sa kooperantima
  • Vlastita proizvodnja
  • Poljoprivredne kulture sa parametrima za obračun
  • Povezivanje aplikacije sa vagom
  • Ispis pondera
  • Izvješća po kulturi i kooperantu

 

Specifično rješenje za obračun otkupa poljoprivrednih kultura namjenjeno je za praćenje poslovanja poljoprivrednih zadruga u smislu poslovanja sa kooperantima i vlastite proizvodnje.

Program je u potpunosti integriran sa poslovnim infomacijskim sustavom (PIS) te omogućava izradu računa prema kooperantima, zaprimanje gotove robe, obračun kamata, kompenzacije i praćenje realizacije ugovora za pojedinog kooperanta odnosno poljoprivrednu kulturu.

Jednostavno sučelje omogućava pregled svih potrebnih informacija o kooperantu na jednom mjestu.