Funkcija 13

Trebate li software?

Olakšajte si poslovanje korištenjem naših usluga

WHAT WE DO

Poslovna rješenja u zdravstvu

Poslovni informacijski sustav za praćenje poslovanja subjekata u zdravstvu (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće i županijske bolnice, domovi zdravlja, lječilišta

Samostalno ili integrirano rješenje prilagođeno potrebama ljekarne unutar zdravstvene ustanove

Samostalno ili integrirano rješenje za serijalizaciju lijekova

Rješenje za komunikaciju ustanova u zdravstvu sa državnom riznicom u potpunosti integrirano u poslovni informacijski sustav – PIS

Poslovanje malih, srednjih i velikih poduzeća

Poslovni informacijski sustav za praćenje poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća

Samostalno ili integrirano rješenje prilagođeno poslovanju opg-a i poljoprivrednih zadruga

Obračun plaća i svih drugih naknada prilagođen zakonskim propisima RH

Obračun naknada prilagođen različitim potrebama poslovnih korisnika (komunalne nakande, grobne naknade, članarine i ostale naknade gdje se vrše periodični obračuni)

Naše ostale usluge:

Mreže

Projektiramo, postavljamo i održavamo računalne mreže za mala, srednja i velika poduzeća.

Konzultantske usluge

Planirate li izgradnju novog ili nadogradnju starog informatičkog sustava u Vašem poduzeću? Obratite nam se za savjet te u suradnji s nama izaberite najbolje rješenje za Vaše potrebe.

Servis i održavanje

Svaki informatički sustav je podložan kvarovima a bilo da se radi o kvaru na jednoj radnoj stanici ili većem problemu na cjelokupnoj mreži, kontaktirajte nas i Vaš će problem biti riješen brzo i kvalitetno.

Sigurnost

Vaši poslovni podatci su važni za Vaše poslovanje te u skladu s tim zahtjevaju i odgovorno postupanje s njima. Za Vas vršimo implementaciju antivirusne zaštite na radnim stanicama ili cjelokupnim mrežnim sustavima kao i sustav za izradu sigurnosnih kopija (backup-a) Vaših podataka.

O nama

Funkcija 13

Poduzeće Funkcija 13 osnovano je 1996. god. u Vinkovcima.

Od samih početaka bavimo se izradom vlastitih programa, prodajom i održavanjem računala, postavljanjem i konfiguriranjem računalnih mreža, obrazovanjem korisnika, stručnim usavršavanjem djelatnika…

Pokušavamo, koliko god je to moguće, pružiti tehničku podršku korisnicima te im savjetom pomoći riješiti njihove probleme.

Tijekom vremena, poseban naglasak je davan na stručno usavršavanje djelatnika, njihov profesionalni razvoj kako bi oni svojom kvalitetom bili sposobni u svakom trenutku korisniku pružiti adekvatno rješenje ili kvalitetnu alternativu za određeni problem.

Neki od naših klijenata

Ured

Ul. Ante Starčevića 4, 

32100, VInkovci

Radno vrijeme

08:00 – 16:00
Ponedjeljak – Petak

Kontakt

032 / 332 – 856
032 / 334 – 474

Email : funkcija-13@vk.t-com.hr