Poslovanje poduzeća

Paket aplikacija za praćenje poslovanja poduzeća sastoji se iz nekoliko dijelova za koje vam navodimo osnovne karakteristike:

 • Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača
 • Skladišno poslovanje
 • Obračun plaća s evidencijom kadrova
 • Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača

 • knjiženje svih dokumenata na jednom nivou
 • knjiženje u oba smjera (dokument knjižen u glavnu knjigu proknjižen je i u salda konti i obratno)
 • vrlo fleksibilan kontni plan
 • praćenje kartica po sintetici i analitici
 • razrada po svim vrstama dokumenata (URE, IRE, IB, Blagajne…)
 • izrada i praćenje financijskog plana
 • bruto bilanca za bilo koji period, te izradu raznih bilanci (bilanca stanja, račun dobiti i gubitka,…)
 • dnevnik knjiženja
 • bogatstvo izvješćima po različitim kriterijima
 • ispisi svih vrsta dokumenata salda konta te ispisi svih konta pojedinačno ili zbirno za bilo koji period
 • ispis otvorenih stavki, ispis kartica partnera (ukupni promet)
 • obračun kamata, ispis virmana po ulaznim računima i slobodno kreiranje virmana
 • lako i brzo pronalaženje grešaka kod knjiženja
 • automatsko kreiranje PDV obrasca i knjiga ulaznih i izlaznih računa

Skladišno poslovanje

 • praćenje svih vrsta skladišta
 • neograničen broj skladišta
 • veleprodaja i maloprodaja
 • praćenje robe na konsignaciji (izdane i primljene)
 • izrada cjenika po različitim kriterijima
 • praćenje radnih naloga
 • planiranje narudžbi i izdanih proizvoda
 • mogućnost upotrebe složenih artikala i usluga (normativa)
 • rekonstrukcija potrošnje po normativima
 • automatsko kontiranje svih standardnih dokumenata u vele i maloprodaji
 • stanje zaliha u svakom trenutku, te mnoštvo izvješća
 • automatsko ažuriranje kartica pri izradi skladišnih dokumenata
 • svi skladišni dokumenti koji se mogu pojaviti u poslovanju
 • klasifikacija šifarnika na nekoliko načina
 • veza s ostalim modulima u aplikaciji (PC blagajna, osnovna sredstva, salda-konti, glavna knjiga,…)

Obračun plaća s evidencijom kadrova

 • kronološko praćenje statusa djelatnika
 • svi pripadajući standardizirani obrasci (ID-obrazac, PK kartica,…)
 • ispis virmana i lista obračuna
 • praćenje svih zakonskih normi
 • omogućene specifičnosti kod obračuna na područjima od posebne državne skrbi
 • praćenje administrativnih zabrana
 • isplate (gotovina, tekući račun,…)
 • sve vrste obračuna (bodovi, radni sati, fiksna plaća, koeficijenti,…)
 • kronološko praćenje poreza, prireza, doprinosa, statusa djelatnika
 • RS obrazac + magnetski medij
 • isplate po sudskim nalozima

Manager – dodatni izvještaji za poslovodstvo

 • realizacija u vremenu
 • realizacija po vrstama robe
 • razlika u cijeni po vrstama robe
 • najprodavaniji artikli po vrijednosti
 • najprodavaniji artikli po razlici u cijeni
 • najprodavaniji artikli po količini
 • najveći kupci po vrijednosti isporuka
 • najveći dobavljači po vrijednosti isporuka
 • ulazni kroz izlazni računi po mjesecima
 • realizacija naplata po mjesecima
 • realizacija po komercijalistima