BIS – Bolnički informacijski sustav

za praćenje poslovanja kliničkih i općih bolnica, specijalnih bolnica i lječilišta, te domova zdravlja

Općenito o informacijskom sustavu BIS

 • sustav razvijen pod operativnim sustavom MS Windows
 • početak razvoja 2001. godina; potpuno razvijen do kraja 2004.
 • od 2004. redovito praćenje propisa zakonodavca
 • implementacijom sustava BIS obuhvaća se prijenos podataka iz postojećih (zatečenih) sustava u bolnicama, tako da je smanjeno vrijeme prilagodbe na sustav
 • kratko vrijeme implementacije – implementacija sustava BIS prosječno s prijenosom podataka, obukom osoblja za rad, uhodavanjem traje maksimalno 3 mjeseca.
 • Prilagodba sustava u svakoj bolnici prema postojećim izvješćima na koje je uprava i management navikla
 • Sustav BIS zahtjeva samo jedno serversko računalo, za računala po ordinacijama i odjelima dovoljna su u pravilu postojeća windows računala – smanjenje ulazne investicije za bolnicu.
 • Funkcija 13 prati potrebe sustava i hardwerski: dogradnja mreže, računala – kompletno rješenje za sustav.
 • velika dostupnost i neprekinutost rada (stabilnost)
 • rješenja i mehanizmi koja smanjuju mogućnost obrade pacijenata, bez da se ne evidentiraju usluge, što dovodi do značajnog porasta iznosa i broja faktura
 • bolnice koje su uvele sustav BIS bilježe popriličan rast iznosa faktura
 • procjena je da se fakturiranje ovakvim načinom poboljšava 15%
 • Modularnost izvedbe za specifičnosti svakog odjela i ordinacije
 • Veliko smanjenje troškova za nabavu obrazaca – većina obrazaca i tiskanica nalazi se preddefinirana u sustavu; tendencija je da se svi obrasci bolnice nalaze u sustavu, a minimizira uporaba papirnatih obrazaca.
 • Prilagođen HL7 protokolu – (komunikacijski protokol u medicini); skalabilnost i modularnost prema ostalim medicinskim aplikacijama u bolnicama – prvenstveno prema labaratorijskom i radiološkom podmodulu. Standardizacija skraćuje vijeme implementacije, bez obzira na proizvođača drugih modula.
 • dostava računa i izvjeća nadležnim instiucijama u elektroničkom obliku-smanjenje troškova
 • tvrtka F13 je u postupku uvođenja ISO standarda (travanj 2008.)
 • petogodišnje iskustvo u razvoju medicinskih aplikacija u Republici Hrvatskoj

Bolnički informacijski sustav i veza prema ostalim sustavima

Poslovni informacijski sustav bolnice

Moduli i rješenja

 • Modul za praćenje rada ambulanti
 • Modul za praćenje rada odjela
 • Fakturiranje iz ambulanti i odjela
 • HL7 modul
 • DTS gruper kroz BIS (novo)
 • Lječilišta
 • Web modul
 • Modul prehrane
 • Lista čekanja (novo)
 • Lista naručivanja
 • Ostali moduli/podmoduli

BIS – Slika 1. Glavni prozor aplikacije

BIS – Slika 2. Prijava u sustav

Modul za praćenje rada ambulanti

BIS – Slika 3: Detalj pri unosu traženih biokemijskih pretraga za internu uputnicu prema radilištu biokemije

 • unos pacijenata na šalteru; otvaranje ambulantnog lista – direktno ili s liste čekanja
 • ulazak u ordinaciju – kreiranje medicinske dokumentacije (preko 50 tipova medicinskih obrazaca – po djelatnostima); eventualno kreiranje jedne ili više interne uputnice
 • administrativni posao – uzimanje predujmova za liječenje ili učešće; fakturiranje usluga i lijekova ili upućivanje s internom uputnicom dalje na obradu
 • obrada tuđih internih uputnica (koje su nastale po drugim ambulantama)
 • fakturiranje; izrada i ispis računa i priznanica za učešće
 • dostava računa u fakturni odjel
 • dnevna i mjesečna izvješća o radu svake ambulante
 • obuhvaća podmodul za definiranje liste čekanja (priprema diskete za MZSS)

Modul za praćenje rada odjela

BIS – Slika 4: Detalj unosa nalaza patološke pretrage želuca za odjelnog (ležećeg) pacijenta – crtanje oznake za mjesto uzimanja uzorka

 • unos pacijenata kroz centralnu prijemnu kancelariju ili direktno na odjelu (ovisno o organizaciji bolnice) – poslovi na prijemu (predujmovi, izjave, ulazna dokumentacija)
 • dnevni unos terapija; pregleda i usluga ; interne uputnice ; medicinska dokumentacija; konzilijarni pregledi; dohvat numeričkih podataka (npr. vrijednosti parametara izvađene krvi)
 • administrativno-medicinski poslovi koji prethode otpustu (otpusna pisma; otpusnice); objedinjavanje svih pruženih usluga i danih lijekova u jednu fakturu.
 • Kontrola svih parametara računa u prvom stupnju već prilikom izrade računa
 • dostava računa u fakturni odjel
 • dnevna i mjesečna izvješća o radu odjela
 • potpuna sestrinska dokumentacija, s pripadajućim sestrinskim dijegnozama, praćenjem stanja pacijenata
 • DTS/DRG podmodul s pripremom disketa za cezih.hr i obradom povratnih informacija s istog portala

Fakturiranje iz ambulanti i odjela

BIS – Slika 5: Prikaz izrade fakture – unos stavki računa

 • izrada izvješća za kontrolu računa, analize, diskete, skupi lijekovi, problematika hrvatskih državljana iz BIH, registar pacijenata po dijagnozama
 • Dodatne kontrole računa prilikom izrade disketa/CD-a.
 • Liste za praćenje dostavljanja računa od strane ambulanti i odjela
 • Posebne liste prema raznim institucijama (onko, HZJZ, HZZR)
 • Usporedba kroz razdoblja prma normativima, ugovaranju

HL7 modul

BIS – Slika 6: Prikaz biokemijskog nalaza pripremljenog i poslanog kroz HL7 modul

BIS – Slika 7: Izgled servera i terminala za komunikaciju kroz HL7 modul

DTS gruper kroz BIS

BIS – Slika 8: DTS gruper kroz BIS

 • Moguće je DTS grupiranje direktno kroz BIS. Na matičnim listovima, kartica DTS, postoji tipka “CEZIH GRUPER” koji na temelju unesenih podataka (glavna i ostale dg; DTS postupci, starost, dužina liječenja, …) daje DTS grupu, koeficjent i iznos.
  Time je olakšano određivanje što povoljnijeg koeficijenta.

Lječilišta

BIS – Slika 8a: Prikaz veza bolničkog sustava sa sustavom za praćenje smještajnih kapaciteta (recepcijskim poslovanjem)

 • Bolnički sustav je integriran sa sustavom recepcijskog poslovanja, što čini okosnicu poslovanja lječilišta. Mnoge su veze između 2 sustava, što pojednostavljuje rad i jednog i drugog sustava, olakšava rad u oba sustava i smanjuje dvostruko ili čak višestruko evidentiranje ili unos.
 • Na slici je prilaza jedna od veza: moguće je direktno iz BIS-a, iz liste čekanja zauzeti ili rezervirati smještajni kapacitet za pacijenta i za njegovu pratnju. Dovoljno je odabrati sobu (sustav daje sve slobodne sobe u traženom razdoblju) i broj dana (period) liječenja i sustav će zauzeti kapacitet u oba modula: i bolnički, gdje se rezervira termin u ambulanti i popunjava lista čekanja, i smještajni, gdje se hotelski dio popunjava (rezervira) gostom (pacijentom i njegovom pratnjom).
 • Ogromna je prednost u administraciji ovakovih sustava: isključuju se višestruki unosi, smanjuje se mogućnost pogrešaka, dobiva se na brzini i učinkovitosti.

Web modul

BIS – Slika 9: Web sučelje bolnice (pogledati na www.obvk.hr)

 • Prikaz listi čekanja na webu bolnice
 • Prikaz nalaza pacijenta na webu bolnice (uz autorizaciju)
 • Naručivanje za pojedine pretrage na webu bolnice
 • Uz prijavu, moguće je liječnicima s udaljene lokacije pristupiti svim nalazima pacijenta, ispisati ih, saznati ‘povijest’ liječenja pacijenta u bolnici
 • Za radilišta koja rade na izdvojenim lokacijama moguća je pojedinačna obrada pacijenta preko weba bolnice – unos podataka pacijenta, prijem u ambulantu, unos troškova – postupaka i lijekova, te unos nalaza.

Modul prehrane

BIS – Slika 10: Unos, prikaz i izvještaj o vrstama dijeta

BIS – Slika 11: Detalj iz unosa jela iz dnevnog menija; pikaz slike jela; prikaz recepure jela; prikaz nutritivnih vrijednosti namirnica; prikaz dostignutih vrijednosti dnevih potreba prema određenoj dijeti (crveno, zeleno)

 • Unos namirnica, grupa namirnica, jela, receptura za jelo, dnevnih menija, nutricionističkih vrijednosti namirnica, propisanih dijeta ili vrsta prehrane
 • Unos dnevnih potreba pojedinog odjela za određenom vrstom dijete, akumuliranje po obrocima i sumarno po namirnicama, u tijeku obrade moguća promjena recepture samo za pojedini dan, izrada skladišnog dokumenta o potrebama kuhinje za dan
 • Izrada jelovnika za dan, a da se pritom akumulira dnevne nutritivne vrijednost namirnica i uspoređuju s pacijentovim potrebama (numerički i bojama)

Lista čekanja

BIS – Slika 12: Detalj iz unosa liste čekanja

BIS – Slika 13: Unos prebilježbi za listu čekanja

BIS – Slika 14: Definiranje parametara radilišta za listu čekanja

 • Lista čekanja, odnosno lista narudžbi, ovisno o složenosti organizacije može se uvesti u jednom ili 2 koraka.
 • Prvi je korak lista predbilježbi za listu čekanja, gdje su narudžbe, slijedom unosa zaprimaju i dodjeljuju im se redni brojevi. Pacijent može reći željeni termin pregleda. Takav način rada primjenjuje se dok nisu čvrsto definirani termini rada pojedinih ambulanti. Zaprimljeni pacijenti automaski se popunjavaju u prvi slobodni termin u listi čekanja, poštujući redni broj unosa u listu predbilježbi.
 • Drugi korak je lista čekanja koja može samostalno funkcionirati bez liste predbilježbi. Unosi se u raspoložive termine u šemi rada ambulante.
 • Definicija rada ambulante: za svaki dan se definira radno vrijeme i broj pacijenata koji se primaju za taj dan (opcionalno: za svaki dan isti broj pacijenata). Moguće definiranje parnih i neparnih tjedana, dopodne-popodne, vrijeme potrebno za pretragu.
 • Popratni ispisi.
 • Priprema diskete za portal cezih.hr
 • Priprema za objevu na web stranici bolnice.
 • Opcija: prihvat podataka s web stranice bolnice, direktno u aplikaciju.

Lista naručivanja

BIS – Slika 15: Obrazac za on-line naručivanje pacijenata

Ostali moduli/podmoduli

 • medicinska evidencija i dokumentacija
 • dnevno praćenje sati rada (po vrsti) i dežurstava liječnika (šihterica) – povezana s modulom kadrovske evidencije i obračuna plaća
 • obrada posebnih faktura
 • potpuna sestrinska dokumentacija

BIS – Slika 16: Prikaz sestrinske dokumentacije za pacijenta

 • analitički modul
  • statistike HZZO i HZJZ
  • interna realizacija sa skupom pripadajućih izvješća
  • skup izvješća za rad uprave i management-a
  • usporedbe rada po mjesecima i odjelima – numerički i grafički prikaz
  • detaljna analiza PPTP postupaka
  • obuhvaća sve poslove koje obavlja glavni administrator bolnice
 • bolnička ljekarna
  • naručivanje s odjela koji imaju ovlasti; djelomično i parcijalno zaključivanje; zalihe; periodična potrošnja; magistralni pripravci
 • financijsko – knjigovodstveni modul (salda-konti)
 • kadrovska evidencija, obračun plaća
  • kadrovska evidencija; obračun redovnih plaća; honorara; doprinosa za volontere; putnih naloga i putnih troškova; evidencije i statistike
 • osnovna sredstva
  • praćenje sredstava u vlasništvu bolnice i u vlasnišvu ministarstva
 • robno – materijalni modul, kuhinja
  Ured

  Ul. Ante Starčevića 4, 

  32100, VInkovci

  Radno vrijeme

  08:00 – 16:00
  Ponedjeljak – Petak

  Kontakt

  032 / 332 – 856
  032 / 334 – 474

  Email : funkcija-13@vk.t-com.hr