Fiskalizacija:

Što je fiskalizacija?

Fiskalizacija je proces boljeg praćenja naplate poreza.

Tko je obuhvaćen zakonom o fiskalizaciji?

Prema Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:

 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • fizička osoba obveznik poreza na dobit i pravna osoba obveznik poreza na dobit

Kako će se provoditi zakon o fiskalizaciji?

Zakon o fiskalizaciji zahtjeva od obveznika fiskalizacije nabavu digitalnih certifikata koji omogućavaju
potpisivanje elemenata računa i identifikaciju obveznika prilikom eletroničke razmjene podataka.
Izdavanje računa se vrši pomoću elektroničkog naplatnog uređaja koji mora omogućiti:

 • korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje računa
 • omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom

Kako će se kontrolirati izdani računi?

Ispravnost izdanog računa moći će se provjeriti preko Web servisa ili SMS porukom.

Što je sve potrebno obvezniku fiskalizacije?

 • Nabaviti certifikat od FINE
 • FINA također objavljuje upute za preuzimanje i registraciju certifikata
 • Prilagoditi naplatni uređaj zahtjevima fiskalizacije ili nabaviti novi
 • Testirati svoj sustav/rad uređaja s Poreznom upravom
 • Osigurati uvezanu knjigu računa za slučaj prestanka rada uređaja

Koji je rok za uvođenje fiskalne blagajne?

 • Od 01.01.2013. – Veliki i srednji obveznici prema odredbama Zakona o računovodstvu, te obveznici koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Od 01.04.2013. – Obveznici koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, obveznici koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak
 • Od 01.07.2013. – Svi ostali obveznici fiskalizacije

Kako nabaviti digitalni certifikat za fiskalizaciju?

Dokumentaciju korisnik može predati u Registracijski ured Fine (na papiru) ili elektronički putem aplikacije RDC Obrasci on-line.
Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za fiskalizaciju je da obveznik fiskalizacije
treba biti registriran u sustav PKI.
Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata,
potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.

Što je PKI?

PKI je sustav infrastrukture javnih digitalnih ključeva pomoću kojih se preko nesigurnih veza poput Interneta izvodi prijenos
podataka i valute kroz uporabu javnih i privatnih kriptografskih ključeva koje izdaje FINA.

Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI-a potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo)
 • obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte)
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta
 • moguće je predati presliku navedene dokumentacije

Za izdavanje digitalnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak
 • ugovor o obavljanju usluga certificiranja – 2 primjerka
 • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju
 • potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line.

Dodatni podaci o fiskalizaciji: